Визуализация на плана чрез Гант календарен изглед

Gantt графиката се използва за визуализиране на производствения график и осигурява идеална подкрепа при дефиниране на тесните и проблемни места в плана. Дава по-добър поглед върху използването на машините, ресурсите и служителите в компанията. С десния бутон на мишката се показват подробностите за избраната оперативна поръчка. През това меню може да се коригира цяла поръчка или отделните работни последователности, така че тези дати да не бъдат нарушени по време на препланирането. В календара можете да показвате всеки отделен ресурс в ежедневен, седмичен или месечен разрез.

Работни смени и капацитет

Можете да създавате и управлявате всякакъв брой смени в системата, включително времена за почивка, официални празници, извънредни смени и т.н. Смяната може да се присвоява на служители и машини и да се създава на базата на последователен седмичен график. Към всеки ресурс може да се задава предварително степен на заетост, което подпомага планирането на крайния капацитет. Като алтернатива, това изчисление може да се извърши и чрез дефиниране на бекрайност или специално зададен % на капацитета.

Работни смени и капацитет

Можете да създавате и управлявате всякакъв брой смени в системата, включително времена за почивка, официални празници, извънредни смени и т.н. Смяната може да се присвоява на служители и машини и да се създава на базата на последователен седмичен график. Към всеки ресурс може да се задава предварително степен на заетост, което подпомага планирането на крайния капацитет. Като алтернатива, това изчисление може да се извърши и чрез дефиниране на бекрайност или специално зададен % на капацитета.

Размери на партидите и алтернативи

Редовните поръчки с размери на партидите им позволяват да бъдат разделени на по-малки под-количества. За да могат последващите работни последователности да започнат, преди цялото количество от производствената поръчка да е преминало през тази последователност. Освен това алтернативните ресурси могат да бъдат съхранявани за всяка работна последователност, така че планирането автоматично се отклонява от тях, ако първичният ресурс вече е зает.