Планиране на персонала (PEP)

В PEP може да въвеждате работните смени, работното време, празниците и болничните дни. След това можете да генерирате смени от всякакъв вид за групи служители в свободен прозорец от време. Така дефинирани, плановите работни часове заедно с реално отчетеното време за изработка са основата на отчитането на персонала. Болничните и отпуските могат да бъдат отпечатани директно за отчитане на заплатите. Това означава, че често използваните Excel списъци остават в миналото.

Отчитане работата на персонал (PZE)

Отчитането на персонала се състои от две части - регистрацията в таблетен интерфейс и оценка. В интерфейса, оптимизиран за докосване, служителите могат да маркират часовете за пристигане и заминаване, както и началото и края на всяка работна операция. Тези времена се запазват и се показват в оценката като дневник, в дневен или месечен разрез. Ще получите и преглед на присъствието, за да видите директно кои служители са в компанията днес.

Отчитане работата на персонал (PZE)

Отчитането на персонала се състои от две части - регистрацията в таблетен интерфейс и оценка. В интерфейса, оптимизиран за докосване, служителите могат да маркират часовете за пристигане и заминаване, както и началото и края на всяка работна операция. Тези времена се запазват и се показват в оценката като дневник, в дневен или месечен разрез. Ще получите и преглед на присъствието, за да видите директно кои служители са в компанията днес.

Отчитане на планирано и реално изпълнение

В специална таблица може да видите сравнение между целевите/планирани и действително изработени часове на всеки служител във фирмата. По време на процеса разликата се изчислява директно и след приключване на поръчката може да се изведе  натрупания извънреден труд (ако има такъв). По този начин се улеснява много изчислението за компенсация на извънредния труд.