Основни етапи и фази на проекта

В проекта вие обединявате всички документи за покупки, продажби и производство в един последователен процес и получавате общ преглед на всички етапи и фази с едно кликване. С проверката на етапа, винаги имате възможност да проверите дали проектът все още е в рамките на договорения график. Всеки документ може да бъде прикачен към проект или дори за конкретен етап. Това ви позволява да видите директно как проектът се е развил в течение на времето с помощта на крайната цена.

Събиране на документи и бележки

В този модул могат да се създадават централизирани документи по отношение на покупки, продажби, предишни изчисления на артикули или производствени поръчки. За всички поръчки за производство, обобщени тук, можете да видите накратко всички материални нужди, както и да посочите дали те може да се покрият с покупка или производство. Тук намират място и дейностите, свързани с проекта, както и комуникацията с клиента. Подобно на модула за търговските партньори, телефонните разговори, имейлите или посещенията могат да бъдат документирани и документите да бъдат импортирани в DMS.

Събиране на документи и бележки

В този модул могат да се създадават централизирани документи по отношение на покупки, продажби, предишни изчисления на артикули или производствени поръчки. За всички поръчки за производство, обобщени тук, можете да видите накратко всички материални нужди, както и да посочите дали те може да се покрият с покупка или производство. Тук намират място и дейностите, свързани с проекта, както и комуникацията с клиента. Подобно на модула за търговските партньори, телефонните разговори, имейлите или посещенията могат да бъдат документирани и документите да бъдат импортирани в DMS.

Отчитане на проект

При отчитането на проекта или на така наречената поръчка/задание, ще видите и много други важни данни за реализацията на вашия проект. ВОМ, както и всички свързани с тях работни последователни операции се показват тук като структура, както и в таблична форма. Индивидуалните работни операции могат да се групират и по този начин да се обработват на едно. Това прави индивидуалните работни процеси много по-лесни, тъй като всички листове, например от цялата BOM, могат да бъдат докладвани наведнъж - това намалява значително усилията за резервиране и администриране във вашето производство.