Управление на документи

С интегрирано управление на документи можете да закачате документи от всякакъв вид (PDF, Word, Excel, CAD, снимки и др.) зад всеки обект. С този инструмент можете да присвоявате електронни писма директно към клиенти, доставчици или потенциални партньори; да изпращате потвържденията на поръчките директно в PDF или да прикачвате инструкции за ползване към всеки артикул. Дори автоматичният импорт на файлове от конкретни директории или имейл акаунти може лесно да бъде направен. След това разпознаването на OCR осигурява индексиране на всички файлове.

Електронна поща

Електронните писма могат да се използват безпроблемно в цялото приложение. Независимо дали искате да изпратите потвърждения за поръчки, фактури, напомняния или списъци за печат - интегрираният имейл клиент прави обработката на документи, контакти и подписи особено лесна. Вече не трябва да създавате тромави структури на папките във вашето приложение за електронна поща, тъй като данните вече са в системата. В DMS проверете всички документи с помощта на пълнотекстово търсене и добавете към електронната поща допълнителни контакти, служители или други данни от системата.

Електронна поща

Електронните писма могат да се използват безпроблемно в цялото приложение. Независимо дали искате да изпратите потвърждения за поръчки, фактури, напомняния или списъци за печат - интегрираният имейл клиент прави обработката на документи, контакти и подписи особено лесна. Вече не трябва да създавате тромави структури на папките във вашето приложение за електронна поща, тъй като данните вече са в системата. В DMS проверете всички документи с помощта на пълнотекстово търсене и добавете към електронната поща допълнителни контакти, служители или други данни от системата.

Календар и ToDos

Лесно управлявайте срещите, задачите и документи на всички служители или цели отдели в напълно интегрирания календар. Ежедневните, седмичните и месечните изгледи ви осигуряват незабавен преглед на свободния капацитет и ви помагат да намерите конкретна задача. Вграденият асистент за управление на циклични задачи гарантира, че няма пропуснете краен срок. ToDos могат да бъдат насрочени в календара с обикновено плъзгане и пускане, може да задавате желан интервал от време, както и да проверите изпълнението на задачата. Например, можете да генерирате записи в календара за отдаване под наем на обекти или фактури за извършените от служителите ви услуги.

Телефонен интерфейс (TAPI)

С нашия телефонен интерфейс можете незабавно да свържете входящо обаждане на бизнес партньор с история на всичките съвместни дейности. Един клик ви отвежда директно в контакта, където може да записвате предложения за среща, бележки за дискусии или изпълнени дейности. С едно кликване можете да приемете повикването или да затворите разговора. В рамките на софтуера, двойното кликване върху полето за телефонен номер е достатъчно, за да се обадите директно на желания контакт. Следователно, досадното вписване на телефонни номера е напълно премахнато.

Телефонен интерфейс (TAPI)

С нашия телефонен интерфейс можете незабавно да свържете входящо обаждане на бизнес партньор с история на всичките съвместни дейности. Един клик ви отвежда директно в контакта, където може да записвате предложения за среща, бележки за дискусии или изпълнени дейности. С едно кликване можете да приемете повикването или да затворите разговора. В рамките на софтуера, двойното кликване върху полето за телефонен номер е достатъчно, за да се обадите директно на желания контакт. Следователно, досадното вписване на телефонни номера е напълно премахнато.