Експорт към счетоводен софтуер

След като веднъж сте въвели данните в системата за клиентските поръчки и заявки за доставка вече можете предоставите тези данни на разположение на финансовото счетоводство или на вашия данъчен консултант. Понастоящем предлагаме три различни формати за експортиране: DATEV и DATEV XML, както и Lexware интерфейс. Те са изцяло интегрирани и ви позволяват да експортирате всички необходими данни, включително номера на доставчици и клиенти, сметки за разходи и приходи, както и ДДС, и сметки преди данъчно облагане. За тези от вас, които ползват различна счетоводна програма можем да осигурим специална настройка за експорт и да интегрираме интерфейса във вашата TimeLine Neo система.