Оптималното ERP и PPS комплексно решение: една цена за всички функции

Опростена организация на стоки и складове

От закупуването, обработката на поръчки за производство и доставка, имате постоянен поглед върху всички движения на стоки - за всеки склад. Серийните и партидни номера, обозначените суровини и експлоатационни материали, готовите продукти и стоки също могат лесно да бъдат управлявани в рамките на системата. Автоматизираният ред и производствените предложения, които вземат предвид съществуващите поръчки, и произведени количества правят процесите многократно по-лесни.

 • Разширено управление на складове
 • Интерфейси за доставка, опаковки и етикетиране
 • Партиди и серийни номера
 • Минимални запаси и обеми на партиди
 • Стоки и номера на чертежи
 • Асортименти и структури на артикутите с под нива

Оптимизирайте бизнес отношенията си

Нито едно софтуерно решение тип „всичко в едно“ не е пълно без интегрирана система за CRM. За оптималното управление на Вашите бизнес контакти, Timeline Neo предоставя разнообразни функционалности, предназначени да Ви помогнат да поддържате взаимоотношения с клиенти и доставчици и да следите вашите потенциални контакти. Дистрибуционните и групови ключове помагат да класифицирате Вашите бизнес партньори. Записаните дейности изграждат основите на историята на комуникацията и могат да се пренасочват като часове за срещи в интегрирания календар. Всички документи за бизнес партньорите, откритите позиции и оборот са също видими от пръв поглед в модула „Информация за бизнес партньорите“. Трислойната архитектурата на модула позволява цялата тази информация да е на върха на пръстите Ви, където и да сте. Незаменимо средство за повишаване на ефективността при управлението, обслужването на терен и продажбите.

Винаги пазарувайте за най-добра цена

Използвайте ценови запитвания, за да определите подходящия доставчик, чрез заявка по електронна поща и сравнение на сроковете. Поръчките и последващите документи могат да се генерират в рамките на много кратко време и да бъдат отпечатани или изпратени директно от системата чрез електронна поща.

 • Оферти
 • Поръчки и договори
 • Товарителници и известия за доставка
 • Складови разписки
 • Фактури и кредитни известия
 • Рекламационни протоколи и известия за плащане
 • Sammlung von Artikel im Wareneingang in einen Lieferschein

Подобрете шансовете си чрез проследяване на офертите

Всички възможни функции, свързани с продажби са достъпни в този модул. От офертата до фактурирането можете гъвкаво и с един клик да създавате последователни документи. Дори при частични доставки или сборни фактури никога не губите следите от свързаните бизнес процеси, благодарение на графичното проследяване на документи.

 • Оферти
 • Поръчки и договори
 • Известия за доставка
 • Графици за доставка
 • Проформа фактури и директни фактури
 • Кредитни известия и напомняния за плащане

Подобрете качеството си при рекламации

В случай на рекламация от клиенти, на първо място е необходимо да се регистрира причината за подадения сигнал. В допълнение към обвързването на данните за клиента и документите за доставка, отнасящи се към иска, се поддържат всички останали процедури, съгласно методологията 8D. Методът 8D за решаване на проблеми, когато се използва правилно, е мощно средство за систематично и устойчиво решаване на проблеми. Може да се използва за вътрешен контрол, както и за искове от клиенти във всички отдели на компанията.

 • Вътрешни и външни рекламации
 • Контрол на движението в складовете
 • 8D доклад в печатна и он-лайн форма
 • Архивиране и управление на документи

Не давайте шанс за закъснения

В сърцевината на управлението на материалите стои планът на материалното снабдяване (MRP), който определя точните количества и дати от нивата на запасите, (минимални и максимални), време за попълване им, планирания брак и въведените поръчки за покупка. За да оптимизира производството, MRP обобщава предложенията за производство в партиди - в толкова много нива на BOM, колкото искате. Независимо от това оптимизиране диспечерът може да проследи ефекта от всяко забавяне на доставката върху основните производствени и клиентски поръчки. Отчитайте материалите и часовете директно от производствените си терминали. При последващите разходи можете винаги да проверите дали действителните Ви разходи са все още под целевите разходи и следователно трябва да запазите или коригирате продажните си цени.

 • Поръчки и производствени предложения (MRP)
 • Автоматични предложения за най-подходящ доставчик
 • Напомняния за доставка и плащане
 • Предварителна и реална калкулация на изделията

Планирайте оптимално ресурсите си

Подробното планиране е едно от ежедневните предизвикателства на всяко производство. Ето колко лесно е да се създаде, така че алгоритъмът за планиране прагматично да координира датите за производство: Всички производствени поръчки се планират автоматично от системата за планиране спрямо крайните мощности. За да направите това, вие определяте машините или ресурсите си, настройвате график за смяна и давате на всяка производствена поръчка целева дата, която определя нейния приоритет - останалото се извършва от нашия алгоритъм. Планира, подрежда и нарежда всички поръчки за производство след определяне на приоритетите им назад, напред или наведнъж (JIT) спрямо целевата дата.

 • Препращане напред, назад и в момента
 • Планиране срещу безкраен и ограничен капацитет
 • Схеми на смяна и графици за почивка
 • Фиксиране на работни цикли

Изчислете цените си с точност

Разходи за труд, производствени разходи, разходи за материали, режийни разходи или допълнителни такси - изчислете в предварителна калкулация всеки аспект на вашия продукт до последната стотинка, преди да съставите оферта. Изчислението на базата на различните елементи на разходите, допълнителни такси и спецификации, и маршрути на материалите, помага при определяне на оптималната продажна цена. Веднъж създадени, изчисленията могат да бъдат отнесени директно към конкретен краен продукт и/или използвани за съставяне на оферта. Няколко изчисления могат да бъдат комбинирани в една оферта.

 • Основни етапи и фази на проекта
 • Събиране на документи и сделки
 • Документи и бележки, свързани с проекта
 • Разходни центрове и платци
 • Gantt графика

Просто интегрирайте всичко

Управление на документи: Снимки, чертежи, офис документи от всякакъв вид могат да бъдат директно свързани с договор, поръчка, клиент или артикул, заявка или други обекти. Всички документи са маркирани и могат да бъдат намерени по всяко време чрез пълнотекстово търсене. Система за електронна поща: Електронните писма се извличат автоматично от сървъра за електронна поща, маркират се и се свързват конкретен партньор. Спестявате си досадното търсене на имейли в ръчно управлявани и объркващи структури на папките. Двойното кликване върху имейл адреса на вашия контакт ви позволява да изпращате изходящи имейли директно от системата. Календар: Съхранявайте календара си в TimeLine Neo, насрочвайте срещи с клиенти и служители и проследявайте историята на дейностите, свързани с клиентите. Услугата CalDAV синхронизира календара ви автоматично с Outlook, вашия смартфон или таблет.

Използвайте ефективно персонала си

Планирайте смяната на служителите си в ясен календар. Благодарение на интегрираното отчитане на времето, вече не пропускате никакви извънреден труд, престой или почивки. Можете да генерирате цели смени (напр. ранни, късни или вечерни смени) за служителите. С автоматичното отчитане на присъствие и работа (PZE), вашите служители могат да се чекират при пристигане и отпътуване от работа, както и да маркират индивидуалните цикли на работа.

 • Управление на работната сила
 • Присъствие и отработено време
 • Планирано и реално време за изпълнение
 • Преглед на присъствието

Проверявайте всички плащания

Плащанията от вашите клиенти или към вашите доставчици могат да бъдат бързо проследени благодарение на счетоводните регистри. Същото важи и за предложенията за автоматично напомняне и направените плащания. TimeLine Neo картографира цялата администрация за обслужване на дебитни и кредитни записи безпроблемно. В края на отчетния период записите могат по електронен път, чрез интегриран интерфейс да бъдат прехвърлени към счетоводството. Данните могат да бъдат експортирани и след това импортирани в съществуващ софтуер за финансово счетоводство.

 • Дневник на входящи и изходящи фактури
 • Журнал за касови и банкови разплащания
 • Отворени позиции и предложения за напомняне
 • Платежни операции
 • Връзка към счетоводен софтуер

Вървите ли в правилната посока?

Намирането на ключова информация за управлението на бизнеса Ви, отнема много време? Знаете ли какъв е ръстът на продажбите Ви или броя на поръчките на ден? За компаниите, поддържащи сериозни складови наличности, това може да е трудоемко и неефективно. Поръчки, степен на изпълнение, оборот и брутен доход могат да бъдат преглеждани навсякъде и по всяко време. Едно кликване и на екрана Ви се появяват подробни показатели. С интегрирания генератор на отчети можете да създавате формуляри за документи и отчети, а с генераторът на модули можете да генерирате сами интерактивни, графични карти и информационни модули.

 • Продажби, поръчки за неизпълнение и поръчки
 • Пивот анализи и скоркарти
 • Инвентаризация и оценка на стокооборота
 • Преглед на доставки и фактуриране