Запитване за цена и дата на доставка

Основата на всяка калкулация, независимо дали е препродажба или производство, е ценовото запитване. Тук съчетавате данни за продуктите, които ще продавате с условията на съответните доставчици. Имейл със запитване за доставка се генерира автоматично като PDF и се изпраща към доставчик. Също така е възможно изпращане на линк. След това доставчикът се пренасочва към уебсайт, където има възможност директно да попълни цените и датите за доставка. След това данните автоматично се прехвърлят в системата.

Рамкови договори и поръчки за покупка

В договорите за покупка Вие се съгласявате да получите стоки за определен период от време при определени условия. След това поръчките към доставчика могат да бъдат генерирани от тези договори по всяко време. Въпреки това, когато се налага може да задавате фиксирани часове за индивидуални доставки при поръчка. Ето защо възможностите са широки - да се организират серийни заявки с месечна доставка и да се изпращат индивидуални поръчки до вашия доставчик. Всичко това може да проследявате исторически, като изпратените заявки с дата на доставка, промени и количества се извеждат лесно при справка.

Рамкови договори и поръчки за покупка

В договорите за покупка Вие се съгласявате да получите стоки за определен период от време при определени условия. След това поръчките към доставчика могат да бъдат генерирани от тези договори по всяко време. Въпреки това, когато се налага може да задавате фиксирани часове за индивидуални доставки при поръчка. Ето защо възможностите са широки - да се организират серийни заявки с месечна доставка и да се изпращат индивидуални поръчки до вашия доставчик. Всичко това може да проследявате исторически, като изпратените заявки с дата на доставка, промени и количества се извеждат лесно при справка.

Дебитна нота и напомняне към доставчици

Ако доставените стоки са непълни, неточни или повредени, можете да използвате дебитно известие, за да намалите сумата на фактурата или да върнете неприемливите части на доставчика. В документа за напомняне можете също така да предупредите доставчиците за забава, ако предварително договорените дати на доставка не са спазени или частите липсват при доставката. Те могат да бъдат изпратени по пощата или по електронна поща директно от нашия софтуер.