Множество складове и динамично(хаотично) съхранение

Проследяването на всички суровини, полуфабрикати и готовата продукция не винаги е лесно. TimeLine Neo помага за управлението на множество вътрешни и външни складове, със или без фиксирани клетки(локации). При всяко движение на материала можете да видите къде се съхранява продукта и какви са наличните количества. Автоматизираният ред и производствените предложения, които вземат предвид съществуващите поръчки, и произведени количества ви дават възможност да определите точно кога и какво да поръчате.

Партидни и серийни номера

За да можете да идентифицирате отделни продукти или продуктова серия по всяко време, се нуждаете от серийни и партидни номера. Един прост регистрационен номер е достатъчен и ще бъдете информирани при всяко складово движение кои партидни и серийни номера имате на склад и можете директно да изберете кой искате да блокирате/резервирате, изпратите или преместите. С интегрираната проследимост и история на продукта можете да видите точно къде и какво сте вложили.

Асортименти и структура на изделия

Асортиментите ви позволяват да представяте типични комбинации от продукти, които обикновено се продават заедно. Те също така определят виртуална инвентаризация, която използва продукта с най-ниско ниво, за да изчисли дали и колко често можете да продавате този комплект. С продуктите, които произвеждате сами, можете да изграждате безкрайно дълбоки структури, използвайки BOM (количествени сметки). Контролът на повторението също ви помага да създавате тези структури без грешки. След това тези продукти се влагат в производството до последното ниво и се разделят на подкоманди и поръчки.

Опаковане и доставка

Въведете тегло, желана опаковка и максимално възможно количество в картона на изделието, и опаковката ще се генерира автоматично при създаване известието за доставка. Тя може да се оптимизира ръчно и след това да се прехвърли цифрово и напълно автоматично към вградени интерфейси на DHL, DPD или UPS. В края получавате готовите етикети за доставка, които само трябва да отпечатате и да залепите. Доставката може да бъде толкова лесна.