Управление на рекламации / 8D доклади

Интегрирайки този модул в ERP системата, рекламацията функционира като контролен център спрямо произтичащите процеси. Процесът започва от жалбата, кредитни бележки към клиента, дебитиране на външен производител или доставчик, товарителници/поръчки за вземане на стоки от клиента, преработка на поръчки, оплаквания към доставчика, блокирани карти и блокирани резервации за съхранение, както и блокиране на инструментите, свързани с рекламацията.

Отворени позиции по вземания и задължения

След като създадете и изпратите фактурите си, можете да ги запишете в дневника на изходящи/входящи документи. След това текущите фактури вече не могат да се редактират и в същото време сумите по тях се явяват като отворени позиции за плащане. Те могат да се видят в менюто “Информация за бизнес партньорите” или в специалното меню “ОП - управление и напомняния за плащане”, където се регистрира плащането при получаване.

Напомняния и събиране на вземания

Когато се налага да събирате принудително своите вземания можете да разчитате на системата да генерира автоматизирани писма за покана за плащане. За да направите това, уточнете колко дни след датата на падеж допускате просрочие и през какъв период от време да се изпраща напомняне. Кредитните известия и фактурите могат удобно да се прихващат помежду си. Впоследствие всички предложения се появяват в табличен изглед и могат да се прехвърлят селективно към отделни напомняния. Документите могат да бъдат отпечатани на хартия или изпратени директно на клиента по електронна поща.