Подобрете своята производителност с TimeLine Enterprise

Иновативното ERP решение, покриващо всички бизнес процеси - ERP, PPS, QA, CRM, DMS, MES, GL.

 

Производство, търговия, индустриални решения.

Нашият многократно награждаван ERP софтуер е разработен специално за нуждите на МСП и обхваща областите на покупки, продажби, управление на складове и материали, разходи, планиране на производство и капацитет, осигуряване на качество, поддръжка на машини и инструменти, регистриране на  на работно време, финансово счетоводство, управление на активи в интегрирана система.

Разработен според нуждите на производствени компании

TimeLine Enterprise е ERP система, създадена специално да обхваща всички области и бизнес процеси в индустриалните предприятия. Докато много ERP системи са се развили от търговско или финансово счетоводство, TimeLine Enterprise е проектирана да отговаря на производствените нужди още от самото начало.

Системата се адаптира към вас, а не вие към нея

С акцент върху индустриалните МСП, голямо внимание е отделено върху гъвкавостта при картографиране на отделните бизнес процеси. Едва ли всички компании са еднакви. Корекции в процесите, заложени десетилетия назад, почти винаги са задължителни. Само защото се въвежда нов софтуер, обичайните и успешни процеси не бива да се променят.

Индустриално решение от първата стъпка

Ние не просто разработваме софтуер. Ние познаваме индустрията. Нашите клиенти са и нашите консултанти. Тясното и доверително сътрудничество, което често се гради с години, помага да опознаем в дълбочина различните процеси и нужди на индустриалните предприятия. Въз основа на този важен опит са създадени високо специализираните ни индустриални приложения, които многократно привличат вниманието на търговски изложения и панаири.

Бързи корекции без грешки

Използваната платформа за разработка, както и нашата framework, ни позволяват да извършим множество корекции и модификации на програмата, без да се жертва възможността за по-късни надстройки и без да е необходима цялостна реконструкция.
TimeLine Developer (TLD) е бърз интерфейс за разработка на приложения за Microsoft Visual Studio и C # .net.

Модулен дизайн - Функционална дълбочина - Интеграция без интерфейс на всички части

В допълнение към класическите ERP функции като покупки, продажби, управление на материали, производство и качество, TimeLine обхваща и области като финансово счетоводство, управление на активи и регистриране на работното време на персонала.

Интегрирано управление на качеството QS

Управление на качеството неизменно присъства не само в автомобилната индустрия. В повечето ERP системи връзката се осъществява само чрез допълнителни интерфейси. С TimeLine получавате наведнъж управление на тестовото оборудване и възможностите за изпитване му, планове за тестване, планове за контрол и управление, събиране на данни (QDM), обработката на рекламации (8D доклад), FMEA и оценка на доставчици.

Интегрирано събиране на оперативни и машинни данни

Нашият софтуер BDE позволява всички стандартни резервации да се правят през индустриален компютър или терминал със сензорен екран. Разполага с web базирани приложения за регистриране на времето за пристигане и тръгване на персонала, за обработка на производствени поръчки (изпълнение), машинно събиране на данни (отказ, време за прекъсване, цикли), както и за събиране на данни за качеството на продукцията.

Интегрирано управление на документи (DMS)

Осигурява свързване на документи към досие на клиент/партньор, артикул, проект и други ERP обекти. OCR и баркод OCR, пощенски сървъри и автоматично свързване на всички писма с бизнес партньори и ваучери също са интегрирани градивни елементи, които няма да намерите във всяка ERP система.

Вграден CRM

Поддръжка на календар, управление на задачи, управление на проекти, мейлинг листи и кампании, управление на агенти, мобилен CRM за смартфони и таблети.. TAPI, MAPI, CALDAV, IMAP, SMTP, POP3 - интегриране във всички съществуващи IT среди.

 

Тествайте нашето ДЕМО или се свържете с нас директно.

Ще се радваме да ви съдействаме.