Поръчки и ресурсно планиране (MRP)

С MRP можете да генерирате автоматично предложения за покупка и производство. В този случай системата взема предвид потвърдена дата на доставка, общите резерви от време за снабдяване и изработка, за да се определи окончателната дата за доставка или производство. Тези дати се извеждат на принципа на последователно свързани процеси и документи, организирани от MRP. Размерите на партидите, ставките за скрап, минималните и максималните запаси от основните суровини и др. също се вземат предвид.

Многостепенна производствена поръчка

За разлика от автоматично генерираните предложения за доставка или производство, програмата предлага и поръчково производство. Можете директно от клиентската поръчка да генерирате многостепенна производствена поръчка или да създадете по същия начин поръчка за закупуване на суровини. Връзката между клиентската поръчка и производствената поръчка не се губи. Ако се промени датата на доставка във първата - се променя и съответната дата в свързаните с нея производствени поръчки. Заготовките могат да бъдат изпратени съответно и при нужда към външен подизпълнител за дообработка със съответните документи от програмата - разписка за изпращане на стока.

Многостепенна производствена поръчка

За разлика от автоматично генерираните предложения за доставка или производство, програмата предлага и поръчково производство. Можете директно от клиентската поръчка да генерирате многостепенна производствена поръчка или да създадете по същия начин поръчка за закупуване на суровини. Връзката между клиентската поръчка и производствената поръчка не се губи. Ако се промени датата на доставка във първата - се променя и съответната дата в свързаните с нея производствени поръчки. Заготовките могат да бъдат изпратени съответно и при нужда към външен подизпълнител за дообработка със съответните документи от програмата - разписка за изпращане на стока.

Етапно производство

Управлението и работата с BOM (количествена сметка/лимитна карта на материалите) е една от ключовите потребности за всеки производител на машини и съоръжения. В програмата може да дефинирате артикулите като самостоятелни, модулни или структурни BOM и да приложите желаната от вас структура. Разбира се, това може да се автоматизиран с помощта на CAD импорт. Те се разбиват до последното ниво както за определяне на датите, така и за определянето на потребното количество за производство.

Проекти с растящи количествени сметки

Нарастващите BOM все още представляват предизвикателство за повечето ERP и PPS системи. Така нареченият оперативен ред на проекта решава този проблем веднъж завинаги. Можете да закачате най-новите версии на вашите CAD към артикула, като BOMs лесно могат да бъдат разширени, като се включат новите номера от чертежите. Като кликнете върху структурата на дървото, можете да освободите цели клонове и след това да ги превърнете в артикули, да поискате директно цени, да ги поръчате или да ги произвеждате. Работните последователности могат да бъдат обобщени и обработени наведнъж.

Проекти с растящи количествени сметки

Нарастващите BOM все още представляват предизвикателство за повечето ERP и PPS системи. Така нареченият оперативен ред на проекта решава този проблем веднъж завинаги. Можете да закачате най-новите версии на вашите CAD към артикула, като BOMs лесно могат да бъдат разширени, като се включат новите номера от чертежите. Като кликнете върху структурата на дървото, можете да освободите цели клонове и след това да ги превърнете в артикули, да поискате директно цени, да ги поръчате или да ги произвеждате. Работните последователности могат да бъдат обобщени и обработени наведнъж.

Отчитане на времена и материали

При отчитане на готовото количество в системата, просто изберете отворен производствен проект или свързана производствена поръчка и посочете произведеното количество, произведеният брак и степента на готовност на съответната операция. За материала вече можете да избирате партидни или серийни номера, както и мястото за съхранение. Паралелно с това системата съхранява всички данни, необходими за прекалкулиране и окончателното остойностяване на производствената поръчка. При завършване на всички операции от една поръчка системата вписва като наличен създадения артикул/готов продукт в избран склад.

Отчитане на времена и материали

При отчитане на готовото количество в системата, просто изберете отворен производствен проект или свързана производствена поръчка и посочете произведеното количество, произведеният брак и степента на готовност на съответната операция. За материала вече можете да избирате партидни или серийни номера, както и мястото за съхранение. Паралелно с това системата съхранява всички данни, необходими за прекалкулиране и окончателното остойностяване на производствената поръчка. При завършване на всички операции от една поръчка системата вписва като наличен създадения артикул/готов продукт в избран склад.