От котировка до фактура

Чрез този модул имате възможност да създадете всички подходящи и добре познати документи. Това включва оферти, потвърждения на поръчки, частични и общи известия за доставка (дори без изчисление за изпращане на проби или замяна), частични и комбинирани фактури, директни фактури и кредитни известия. Формулярът Фактура Ви дава възможност за създаване на проформа, частични и окончателни фактури. Целият поток на документи се показва ясно в документален изследовател.

Прегледи на доставка и фактуриране

Прегледът на всички отворени или нефактурирани поръчки, дава възможност на мениджърите да реагират незабавно на забавяния. Комбинирайте няколко поръчки в общо известие за доставка с едно кликване. Също така няколко известия за доставка могат да бъдат комбинирани в една колективна фактура. Впоследствие създадените по този начин документи могат да бъдат отпечатани наведнъж или експортирани като PDF.

Прегледи на доставка и фактуриране

Прегледът на всички отворени или нефактурирани поръчки, дава възможност на мениджърите да реагират незабавно на забавяния. Комбинирайте няколко поръчки в общо известие за доставка с едно кликване. Също така няколко известия за доставка могат да бъдат комбинирани в една колективна фактура. Впоследствие създадените по този начин документи могат да бъдат отпечатани наведнъж или експортирани като PDF.

Договори и графици за доставка

В договорите за продажба се съгласявате да предоставите стоки за определен период от време при определени условия на клиента си. След това могат да бъдат създадени потвърждения за поръчки към вашите бизнес партньори по всяко време. От друга страна, можете да зададете фиксирани часове за индивидуални доставки в графиците за доставка. Ето защо възможностите са широки - да се организират серийни заявки с месечна доставка и да се изпращат индивидуални пратки към вашия клиент. Всичко това може да проследявате исторически, като изпратените поръчки с дата на доставка, промени и количества се извеждат лесно при справка.